BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA ÜRETKENDİR, PAYLAŞILMAYAN BİLGİ BATAKLIKTAKİ HAZİNE GİBİDİR.
Siteme Hoş Geldiniz Adil DURUSU
   
  SİTEME HOŞ GELDİNİZ Adil DURUSU
  Padişah Anaları - Ali Kemal MERAN
 

KİTABIN ADI      :  PADİŞAH ANALARI

YAZARI               :  ALİ KEMAL MERAN

1.  OSMAN GAZİ  ( 1300-1324 )

·      1300–1324 yıllarında hüküm sürdü                                   

·      Amcası Dündar’ı öldürttü                                              

·      Bala Hatun’la evlendi ( Orhan GAZİ’NİN annesi)

·      Mal Hatun’la evlendi

“Osmanlı geleneğinde;haremde cariye iken padişahtan hamile kalan ve çocuk doğuran kadınlara ‘arapça-acemce’ bir isim verilir ve o cariye ‘padişah karıs ı’yani ’HANIM SULTAN’ olurdu

 

2.  ORHAN GAZİ ( 1324-1360 ) 

·      1324-1360  yıllarında hüküm sürdü. 81 yaşında öldü

·      Üçü de Bizans İmparatorlarının kızları olan;                     

·      Horofina  (Nilüfer Hatun) (Süleyman ve 1.Murat’ın anneleri)

·      Asporçe   (İbrahim ve Fatma’nın anneleri)

·      Teadora ile evlendi.                                                                                                

3.  1. MURAT  ( 1360-1389 ) 

·      1360–1389 yıllarında hüküm sürdü.                                  

·      Kardeşleri İbrahim, Halil ve kendi öz oğlu Savcı’yı öldürttü.                                           

·      Anadolu TÜRK Beyliklerinden olan Ahi’ler, Hamitoğulları, Candaroğulları’nı yok etti, en büyük Beylik olan Karamanoğulları’na saldırdı.                                           

 EŞLERİ                                                                                   

·      Bulgar Kralının kızı Prenses Marya (Gülçiçek Hatun)(Yıldırım Bayezit’in annesi)

·      Prenses Tamar (Savcı, Yakup, İbrahim, Nefise’nin annesi) 

4.  YILDIRIM  BAYEZIT  ( 1389-1402 ) 

1389-1402 yıllarında hüküm sürdü.1403 yılında Ankara Savaşı sonrası esir düştüğü  Timur’un yanında öldü. Savaş sırasında ve esaret döneminde karısı Olivera hep yanında idi.  Karısının akibeti bilinmemektedir.

·      Anadolu Türk Beylikleri’nden olan Menteşoğlu, Aydınoğlu, Germiyanoğulları Beylikleri’ni yok etti. Karamanoğlu Beyliği ile savaşa devam etti.                                                         

 EŞLERİ

·      Germiyan Beyi Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun                        

      Bulgar Prensin Kızı Olga  (Çelebi Mehmet, Musa,İsa’nın anneleri)

·      Sırp Kralı Lazar’ın kızı Prenses Olivera  (Ertuğrul, Süleyman, Fatma, Melek’in anneleri)

·      Salono Kont’unun kızı Maria                                                             

·      Bizans İmp.kızı Angelina  (Bu kadınlardan birine Hafsa Sultan adı verilmiştir.)

·      Macar Mari ve Anita ile evlendi. 

5.   ÇELEBİ   MEHMET  ( 1413-1421 )

·      Sekiz yıl hüküm sürdü. 32 yaşında öldü. Olga’nın oğludur. Kardeşlerinin hepsini

           öldürerek padişah oldu.

      EŞLERİ

·      Veronica (Murat, Ahmet, Yusuf’un anneleri)

·      Anna       (Mahmut’un annesi)

·      Sofia       (Kasım’ın annesi) 

5.   SÜLEYMAN       BEY     ( 1410-1413 )

·      Olivera’nın oğlu. Kendisinin padişah olduğunu ileri sürerek Anadolu’da üç yıl  hüküm sürdü.                          


5.   ŞEHZADE    MUSTAFA     ( 1402-1404 )           

·      Olga’nın oğlu. Aynı şekilde padişah olduğunu ileri sürerek Anadolu’da hüküm sürdü.     Sonuçta;  Çelebi Mehmet hepsini öldürerek padişahlığını ilan etti. 

5.   İSA BEY    (Hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. Olga’nın oğludur.) 

6. 2. MURAT ( 1421-1451 ) 

·      1421- 1451 yılları arasında hüküm sürdü. 48 yaşında öldü.

             Amcası Mustafa Çelebi, kardeşleri Ahmet, Mahmut ve Yusuf’u öldürttü. Son          

             olarak ta 13 yaşındaki Şehzade Mustafa’yı öldürttü.

                                                                                         

EŞLERİ

¨       Nache de La Bazory (Fransız)

¨       Stella (İtalyan)

¨       Mara Despina-(Hüma Hatun)(Sırp Kralı’nın kızı, Fatih’in annesi)

¨       Diğer karılarından Ahmet, Alaaddin,Orhan,Hasan, Ahmet ve altı kız çocuğu olmuştur. 

6.   2. MEHMET (FATİH) ( 1444-1481 ) 

·      1444–1481 yıllarında hüküm sürdü. 51 yaşında öldü.

·      Tahta geçtiğinde ilk işi 2 yaşındaki kardeşi Ahmet’i ve Hasan’ı öldürtmek oldu.

·      Karamanoğulları Beyliği’ni yıktı. Binlerce türkü kılıçtan geçirdi.

    Akkoyunlular ve Candaroğullarını da yıktı.

·      Kardeşi Ahmet’in annesi (2. Murat’ın son eşlerinden ) bir Rum’du. Kardeşini öldürttükten sonra kadını bir Arnavut köleye verdi. 

 EŞLERİ

·      Kornelya  (Gülbahar Hatun)(2.Bayezıt’ın annesi)

·      Prenses İren (Evlendi ve aynı yıl öldürttü.)

·      Trabzon Kralı’nın kızı Anna’yla evlendi.1470’te öldürttü. (Cem Sultan’ın annesi)

·      Mora Despot’unun kızı Helen’le evlendi. En son Tamara ile evlendi. 

8.   II. BAYEZIT    ( 1481-1512 )  

·      62 yaşında iken oğlu Yavuz Selim tarafından öldürüldü.

·      İlk işi kardeşi Cem Sultan’ı öldürtmek oldu.

      Daha sonra Cem’in küçük oğlunu öldürttü. (1483)

     Cem’in 2. Oğlu Hıristiyan olup Rodos’a yerleşti. Onu ve onun oğlunu da Kanuni     

     öldürttü.

·      II.Bayezıt’ın küçük oğlu Selim, Şehzade Ahmet’i yendi ve padişahlığını ilan etti.                                

EŞLERİ

·      Ayşe takma adlı devşirme Rum kızı,

·      Gülbahar adlı devşirme Sırp kızı ( 1.Selim’in annesi )

·      Beti, Anita,Sugi, Liliana, Katherin, Nina, Mariha, Danilova                              

9.   I. SELİM  (YAVUZ)  ( 1512-1520 )             

·      Önce babasını öldürttü. Kardeşleri Korkut, Ahmet, Abdullah, Şehinşah, Şahsultan, Alemşah, Mahmut ve Mehmet’i öldürttü. Bunların tüm eş ve çocuklarını da öldürttü.

·      İran seferi öncesi gizlice sayımı yapılan 40.000’i aşkın şii ve şafi mezhebi mensubu çoluk-çocuk, yaşlı-genç öldürüldü. Bu yapısından dolayı kendisine YAVUZ lakabı verildi.                                   

·      EŞLERİ

     Hafsa Hatun (Helga)(Kanuni Süleyman’ın annesi)

     Ayşe Hatun (Aleksandra)  

10. 1.SÜLEYMAN (KANUNİ)  ( 1520-1566 ) 

·      1520–1566 yılları arasında hüküm sürdü.

·      İlk karısı kendisi Manisa’da veliaht iken hamile kalan cariye Anna idi. (Mahidevran adı verildi, Mustafa’nın annesi)

·      Aynı yıllarda Manisa’da Süleyman’ın bir de Rum kölesi vardı. İbrahim adı verilen bu Rum köle daha sonra tarihe Pargalı İbrahim Paşa olarak geçecektir. Süleyman’ın tüm zamanı bu iki kişi ile geçiyordu.

·      Yine Manisa’da iken bir Rus papazın kızı olan Roksalan yani Hürrem Sultan ile evlendi. Ondan Mehmet ve Mihriban doğdu. Sicilyalı Rozalina’dan Murat ve Gülfem Sultan doğdular.

·      Kanuni kız kardeşini İbrahim Paşa’ya verdi. İbrahim Paşa sadrazam oldu.

·      İbrahim Paşa Hürrem Sultan’ın oyunu ile 1538’de öldürüldü. Sırası ile Arnavut köle Ayas        Paşa, Arnavut köle Lütfü Paşa, zenci-arap kırması Hadım Süleyman Paşa son olarak da  Hürrem’in kızının kocası Hırvat köle Rüstem Paşa sadrazam oldular.

·      Yine Hürrem Sultan’ın oyunu ile Kanuni oğlu Mustafa’yı öldürttü (1553). Mustafa’nın küçük oğlu, karısı ve tüm akrabası aynı gün öldürüldü.

·      Gayrimüslimlere en geniş ticari ve hukuksal ödünler Kanuni zamanında verilmiştir. Yönetimdeki her gayrimüslim kendi halkı için özel haklar elde ediyordu.

·      1561’de Hürrem’in bir başka oyunu ile karısı Rozalina’yı öldürttü.

·      1566’da 71 yaşında öldü. 

11. SARI SELİM        ( 1566-1574 ) 

·      Daha Kanuni yaşarken Selim ve Beyazıt taht kavgasına girdi. İki şehzadenin kuvvetleri Konya/Ereğli’de savaştı. Beyazıt yenildi ve kaçıp İran şahına sığındı. Uzun pazarlıklar sonucu Osmanlı’ya teslim edildi ve tüm ailesi ile yok edildi. (1561)

·      Sarı (sarhoş) Selim daha veliaht iken Yahudi Raşel (Nurbanu Sultan) ile evlenmiş ve oğlu Murat (3.Murat) doğmuştu. Daha sonra Raşel’in dördü kız, yedisi erkek 11 çocuğu olmuştu.

·      Saltanatı boyunca içki alemlerinden başka bir şey düşünmemiş, hamam sefalarına dalmış, nitekim hamamda bir cariyeyi kovalarken düşmüş ve beyin kanamasından ölmüştür. Ülkeyi karısı Raşel ve Hırvat köle Sokollu Mehmet Paşa  yönetiyordu. 

12. 3. MURAT    ( 1574- 1595 )  

·      Tahta çıktığı gün altı kardeşini boğdurttu.

·      130 cariyeden 112 çocuğu oldu. Asıl gözdesi Venedik’li Bafo (Safiye Sultan) adlı kadındı Bundan dört oğlu vardı.

·       Kayıtlara geçen diğer eşleri- Polonya’lı Mona (Mihriban)   - Macar   Ninuşka  (Nazperver)

    -Rus  Olga   (Şahhüban)  -Romen Meri   (Fahriye)

·      Bu kadınların çoçuklarına dokunulmadı. Diğer kadınlar doğumdan sonra çoçukları ile     birlikte öldürülüyorlardı.

·      3.Murat cinsel doyumsuzluğu aşırı boyutlarda olan bir insandı. Saraydaki yüzlerce cariyenin yanısıra halk arasından güzelliği bilinen, duyulan kız ve evli kadınlar da, gerekirse zorla saraya alınarak padişahın koynuna veriliyordu. Bu durum halk arasında hoşnutsuzluk yaratıp bazı seslerin yükselmesine neden olunca din adamları işin dine uygun olduğunu halka anlatmaya başladılar. Padişahla sevişen kadınların evliyalık mertebesine erişecekleri söyleniyordu.

·      3. Murat’ın emriyle Sokollu öldürüldükten sonra, ülke, padişahın karısı Safiye Sultan ile annesi Nurbanu Sultan’a kaldı. Ortalama 4-5 ayda bir sadrazamlar değişmeye başladı. Hanım Sultanlara rüşveti fazla veren paşa sadrazam oluyordu. Ülkede her şey rüşvetle yapılır olmuştu.Padişah ise günlerini seks partilerinde ve içinde yüzlerce kadının bulunduğu hamamlarda yapılan alemlerde geçiriyordu.

·      Safiye Sultan,  Nurbanu Sultanı yılan zehiri ile öldürttü.

·      Murat 49 yaşında öldüğünde padişahtan gebe kalmış 10 cariye hemen o gece boğdurulup denize atıldılar. 

13. 3. MEHMET ( 1595-1603 ) 

·      Babasının ölümü üzerine tahta çıktı. Aynı gece 19 kardeşini öldürttü. Mahzene konan cesetleri teker teker kontrol etti. Bunların beşi büyük, 14 ü küçük çocuklardı. Küçüklerin içinde meme emen bebekler de vardı.

·      Sefere çıkarken 15 yaşındaki oğlu Mahmut’u boğdurdu. Aynı şekilde cesedi uzun süre kontrol etti. Ölen çocuk Mahpeyker Sultan’ın  oğlu idi. Bırakılan daha küçük yaştaki çocuk ise daha sonra 1.Ahmet olarak tahta çıkacak olan  Ahmet’ti. (annesi Yunanlı Helen)

·      Tahta çıktığında iki karısı vardı. İspanyol Violetta (Mahpeyker Sultan) ve Yunanlı Helen (Handan Sultan)

·      3. Mehmet 37 yaşında aniden öldü. 

14. 1. AHMET   ( 1603-1617 ) 

·      13 yaşında Yunanlı cariye Evdoksiya (Mahfiruz Sultan)’dan çocuğu oldu (Genç Osman).

·      İkinci karısı Rum Anastasia (Kösem Sultan) idi. (IV. Murat ve Deli İbrahim2in annesi)

·      Sadrazamı Derviş Paşa’yı makamında bizzat kendisi öldürmüş ve kafasını hançerle kesmiştir. Daha sonra da adet olduğu üzre eşleri ve çocuklarını öldürtmüştür.

·      Anadolu’da 40.000 Türkmen’i öldürüp çukurlara doldurduğu için adı Kuyucu Murat Paşa’ya çıkan sadrazam I.Ahmet’in sadrazamıdır.

·      Sadrazamlık özellikle bu yıllarda padişaha belli bir para verilerek elde ediliyordu. Örneğin, Kuyucu Murat Paşa 30.000 Nasuh Paşa da 40.000 altın lira vermişlerdi padişaha.

·      Nasuh Paşa’da bir neden bulunup öldürülüp tüm mallarına el konduktan sonra 50.000 altın lira veren Öküz Mehmet Paşa sadrazam oldu.

·      I. Ahmet 27 yaşında iken şiddetli bir karın ağrısı ile birkaç gün içinde öldü. 

15. 1.MUSTAFA-DELİ MUSTAFA   ( 1617-1617 ) 

·      3 ay 10 gün tahtta kaldı. İndirip yerine Genç Osman’ı geçirdiler. Artık Yeniçerilerin yanı sıra güçlü devlet ve din adamları da padişah değişikliği yapabiliyorlardı. 

16. 2. OSMAN - GENÇ OSMAN  ( 1617-1622 ) 

·      Kendisi 13 yaşında iken 15 yaşındaki Sırp Mariça (Meylişah Sultan) ile evlendi.

·      Genç Osman 18 yaşında padişah oldu. Akıl hocalığını yıllardan beri yanında olan Hoca Ömer Efendi yapıyordu. Osmanlı tarihinde ilk kez köklü bir reform çalışmasını Genç Osman’la hocası yapmıştı. Değişimin ilk göstergesi de Genç Osman’ın Akile Hatun’la Osmanlı tarihinde ilk kez imam nikahı ile evlenmiş olması idi.

·      Ancak başta Yeniçeriler olmak üzere yeniliğe karşı olanlar, kısa sürede ayaklanıp Genç Osman’ı devirdiler, bir at üzerinde çırılçıplak İstanbul sokaklarında dolaştırdılar, ırzına geçtikten sonra da öldürdüler.  

IV. MURAT  ( 1623-1640 ) 

·      11 yaşında padişah oldu. Ülkenin tek hakimi Kösem Sultan idi.  

·      EŞLERİ

·      Keti (Razi Sultan); Ahmet ve Rukiye’nin annesi

·      Anna (Atıfet Sultan); Alaattin ve Gevherhan’ın annesi

·      Helena (Cihannüma Sultan); Mehmet, Safiye, Hafize, Kaya’nın annesi 

·      İran seferine giderken 100.000’e yakın Alevi Türkünü kılıçtan geçirtti. İran seferinde iken İstanbul’a gönderdiği bir yazılı buyrukla iki kardeşini Süleyman ve Bayezıt’ı öldürttü.

·      Daha sonraki Bağdat seferi sırasında da kardeşi Kasım’ı öldürttü. Geride bir tek şehzade İbrahim sağ bırakılmıştı.

·      27 yaşında bir içki sofrasında sancılanarak öldü. Tütün-kahve yasağı nedeniyle 100.000’den fazla insanı öldürttü. Tek kelime ile bir psikopattı. 

18. 1. İBRAHİM ( 1640-1648 ) 

·      Veliahtların Topkapı Sarayı’nda demir kapılar arkasında bir tür hücre hayatı yaşamaları artık gelenek halini almıştı. 1. İbrahim’de aynı koşullarda iken padişah olduğunda 25 yaşında idi.

·      İlk çocuğunu Rus kızı Nadya (Hatice Turhan Sultan) doğurdu.(Avcı 4.Mehmet)

·      İkinci karısı Sırp kızı Katrin (Saliha Dilaşup Sultan) 2. Süleyman’ın annesi idi. 

·      Üçüncü karısı Polonya’lı Eva (Hatice Muazzez Sultan); İkinci Ahmet’in annesi

·      İstanbul’da bir gün araba ile dolaşırken 140 kiloluk bir Ermeni kadınına aşık oldu. Onu saraya getirtip birlikte yaşamaya başladı. Maryam adlı bu kadına Şam eyaletini bağışladı. Ona düğün yaptı. Kadın hamile kalınca bir de ad takıldı ona; Hümaşah Sultan. Hümaşah Sultan; Selim, Murat ve Gevherhan’ın annesi idi.

·      Bu sıralar sürekli olarak sadrazamlar ve devlet adamları değişiyor, saraya rüşvet vermeyenler veya az verenler öldürtülüyordu. Yeniçeriler inanılmaz şekilde azmışlardı. Her istediklerini yaptırıyorlardı.

·      Bu dönemde Sultan İbrahim bir saray entrikası ile tahttan indirilip öldürüldü. Yerine 6 yaşındaki oğlu 4. Mehmet geçirildi. 

·      EŞLERİ

·      Korsikalı Bella (Afife Sultan); Beyazıt’ın annesi,

·      Romanyalı Çesika (Güner Sultan); Süleyman’ın annesi,

·      Ermeni Flora (Gülbeyaz Sultan); Fatma ve Güher’in annesi,

·      Rum Helen (Hatice Sultan); Ümmügülsüm’ün annesi. 

19.  IV.MEHMET  ( AVCI MEHMET ) (1648-1687) 

6 yaşında tahta çıktı. 8 yaşında iken Kösem Sultan padişahın annesi Hatice Turhan Sultan’ın buyruğu ile boğduruldu.

·      Padişah 14 yaşında iken Rum kızı Evemia (Emetullah Gülnuş Sultan) ile evlendi. Daha sonra padişah olacak Mustafa ve Ahmet doğdu.

·      39 yıllık saltanattan sonra tahttan bir saray darbesi ile indirilip yerine Süleyman’ı geçirdiler. Kendisi Edirne’ye sürüldü. Orada öldü. 

20. 2. SÜLEYMAN ( 1687-1691 ) 

·      Deli İbrahim’in oğludur.Demir kafesten alınıp tahta çıkartıldığında  46 yaşında .idi.Tahta çıktığında cülus bahşişi dağıtılamadı. Hazine boştu.Yeniçeriler daha sonra dağıtılan parayı az bularak İstanbul’da yağmaya başladılar. Sadrazamı öldürüp sarayını talan ettiler.karşılarında duracak hiçbir güç yoktu.

·      2. Süleyman aşırı kilolu ve obur bir insan idi. Tahta çıktıktan 3 yıl 7 ay sonra öldü. Hiç çocuğu olmadı. 

21. 2.  AHMET  ( 1691-1695 ) 

·      Deli İbrahim’in 3. oğludur. Hatice Muazzez yani Polonyalı yahudi Eva’nın oğludur. O da 2.Süleyman gibi demir kafesten çıkarılıp tahta oturtuldu. 50 yaşında idi. (Demir Kafes,tahta çıkan padişahların kardeşleri, varsa oğullarının içine konup hücre hayatı yaşadıkları özel odalardı. Yanlarında 1-2 cariye bulunur, yemekleri özel bir bölmeden verilirdi. Daha sonra padişah olan birçok veliaht burada ölümü bekleyerek zaten yarı deli bir hale geliyordu. Bunun yanı sıra ülke ve dünya olaylarından habersiz bir şekilde padişah oluyorlardı.)

·      2.Ahmet cinsel yönden iktidarsız idi. Buna rağmen iki cariyeyi ondan hamile kalmış gibi gösterdiler. Rum kızı Yeremiye İbrahim’i doğurdu ve Rabia Sultan, diğer cariye Moralı Diana Selim’i doğurdu ve Şayeste Sultan adını aldı.

·      Ağabeyi 2. Süleyman gibi 3 yıl 7 ay padişahlıktan sonra öldü. 

22. 2. MUSTAFA ( 1695-1703 ) 

·      4. Mehmet ve Evemia’nın ( Emetullah Gülnuş Sultan ) oğludur. Padişah olduğunda 31 yaşında idi. Kamburdu ve diğer padişahlar gibi asgari bilgi birikiminden yoksundu.

·      Zamanında ülkede kaos hakimdi. Sürekli sadrazamlar değiştirilip öldürüldü. Yeniçerilerin isyanı sonucu tahttan indirilip yerine 3. Ahmet geçirildi. Birkaç ay sonra öldü. 

·      EŞLERİ

     Rus Vera                 (Mahfiruze)

     Sırp Mari                 (Hafize)

     Rum Aleksandra      (Saliha)

 23. 3. AHMET  ( 1703-1730 ) 

·      4.Mehmet ve Evemia’nın  ( Emetullah Gülnuş Sultan ) oğludur.

·      İlk karısı Rum Margaret idi. Doğurduğu kız çocuğuna anasının adını verdi.

·      13 kadın karısı olarak tarihe geçti.( Padişahlara  çocuk doğuran kadınlar padişahın karısı sayılıyordu )

·      3. Ahmet’in kızı Fatma 5 yaşında iken Arnavut Ali Paşa ile evlendirildi. Onun Avusturya savaşında ölümünden sonra 12 yaşında olan Fatma Sultan   50 yaşındaki Nevşehirli ibrahim Paşa’ya verildi. Paşa aynı zamanda sadrazam oldu.

·      Bu yıllarda tarihe “Lale Devri” diye geçen rezillik devri başladı.

·      1730 yılında Patrona Halil isyanı başladı. İsyancılar önce Sadrazam ve diğer üç ileri gelenin başlarını istediler. 3. Ahmet bu isteği yerine getirdikten sonra isyancılar 37 kişilik bir liste verdiler. Padişah onların da kellelerini verdi.

·      İsyancılar son olarak padişahın da çekilmesini istediler. 3. Ahmet 13 karısı, 21 erkek, 32 kız çocuğu ile isyancılara teslim oldu. Eş ve çocuklarının akibetleri tam olarak bilinmiyor. Kendisi kapatıldığı hücresinde altı yıl yaşadı ve 1736’da öldü.

·      Ülkenin tek gücü Yeniçeri Ocağı idi yıllardan beri olduğu gibi. 

24. I. MAHMUT  ( 1730-1754 ) 

·      2. Mustafa’nın oğludur. 34 yaşında tahta çıktı. Babası gibi kamburdur.

·      Sadrazam olarak Patrona Halil’in ve diğer isyancıların isteği üzerine, Silahtar Mehmet Paşa atanmıştı.

·      Daha sonra Patrona Halil ve 100 kadar ileri gelen isyancı saraya davet edilerek öldürüldüler.

·      Bu dönemde sadrazamlık başta olmak üzere tüm görevler, en fazla para verenin oluyordu. Neredeyse birkaç ayda bir sadrazam değişiyordu.

·      58 yaşında iken aniden öldü. Ölünce çocuklarının tümü yok edildiği için tarihe “hiç çocuğu olmadı.” diye geçti. Oysa diğer bazı belgelerde de aşağıda isimleri yazılı kadınlar “Hanım Sultan “ yani padişaha çocuk doğurmuş kadınlar olarak geçtiler.

·      Bulgar bir cariye ( Ayşe Sultan )

·      Fransız Julien     ( Hatem Sultan )

·      Sicilyalı Lili        ( Raziya Sultan )

·      Macar Maggi       ( Tiryal Sultan )

·      Rus Olga              (Verdinaz Sultan )

·      Romen bir cariye  ( Rami Sultan ) 

25. III. OSMAN    (1754 -1757 ) 

·      56 yaşında padişah oldu. Akli dengesi bozuk bir eşcinseldi. Kadınlardan nefret ederdi. Ayak seslerini duyan kadınlar saklansınlar diye altın kakmalı ses çıkaran ayakkabılar giyerdi.

·      Giderek İstanbul’da kadınların sokağa çıkmalarını yasakladı. Daha sonra kadınların evlerinde süslenmeleri dahi yasaklandı.

·      Şehsuvar Valide Sultan ısrarla bir veliaht istiyordu Osmanlı tahtı için. Oğlunu buna ikna etti. Yunanlı Olivya ( Zerki Sultan ) birer oğlan çocuk doğurdular. Al-i Osman tahtı için.

·      3. Osman üç yıllık saltanat sonunda ölünce yerine geçen 3. Mustafa memedeki bebeleri boğdurup cesetlerini attırdı. 

26. 3. MUSTAFA     ( 1757-1774 ) 

·      40 yaşında tahta çıktı. Yarı deli idi.

·      Yıldız falına düşkündü. Boş olan hazineyi doldurmak için savaştan yana idi. 

·      EŞLERİ    :

·      Cenevizli Agnes (Mihrişah Sultan ); 3. Selim’in annesi

·      Korsikalı Elsa ( Adilşah Sultan )

·      Köstenceli Emily ( Fehime Sultan )

·      Gürcü Bijnav Poli (Aynülhayat Sultan )

·      Polonyalı Mona ( Gülnar Sultan )

·      Hazineye katkı için, ülkede kürk giyilmesini yasaklıyor. Kürk tüccarlarının, yasağın kalkması için verdikleri rüşveti kabul ederek yasağı kaldırıyor ya da sadrazamların kellesini vurdurarak mal ve mülklerine el koyuyordu. 

27. I. ABDÜLHAMİT    (1774-1789 ) 

·      Tahta çıktığına 50 yaşında idi.  

·      EŞLERİ           :

·      İlk karısı Fransız Aimee (Nakşidil Sultan ) II. Mahmut’u doğurdu.

·      Bulgar Sonya ( Seniyeperver Sultan ); 4. Mustafa’nın annesi

·      Macar Melina ( Şebsafa Sultan )

·      Rus Aleksiyevna ( Dilpezir Sultan )

·      Rum Meri ( Hümaşah Sultan )

·      Ukraynalı Rudi ( Nükhetseza Sultan )

·      Cenovalı Afro ( Beynaz Sultan )

·      Venedikli Helen ( Hatice Sultan )

·      Sırp Marya ( Ruhşah Sultan )

·      1789 yılında beyin kanaması ve felçten öldü. 

28 . III. SELİM    (1789-1807 ) 

·      Başta Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması olmak üzere bazı yenilik hareketlerine girişti. Başarılı olamadı. Çıkan ayaklanma sonucu 4. Mustafa tahta çıkarılıp 3. Selim demir kafese kilitlendi. 4. Mustafa, 3. Selim’in bütün çocuklarını öldürtüp eş ve cariyelerini saraydan attırdı. Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa Tuna ordusu ile İstanbul’a girdi. Yeniçerileri yenerek saraya geldiğinde 4. Mustafa 3. Selim’i öldürtüp cesedini Topkapı sarayı dışına attırdı. Böylece tahta çıkacak kimse kalmayacağı için kendisi padişahlığa devam edecekti. 

·      EŞLERİ    :

·      Patricia       ( Afitab Sultan )

·      Linda           ( Nefizar Sultan )

·      Berti            ( Pakize Sultan )

·      Alis              ( Tabisefa Sultan )

·      Lisa             (Hüsnümah Sultan )

·      Roza           (Nurişems Sultan )

·      Anna           (Refet Sultan )

·      Magdelena  (Ziybifer Sultan ) 

29. IV. MUSTAFA     (1807-1808 ) 

·      Tahta çıktığında 28 yaşında idi. Gerçekten de 3. Selim’i, annesinin akıl vermesi sonucu öldürtmüş ve rakipsiz kalmıştı. Ancak Alemdar Mustafa Paşa 4. Mustafa’yı tahtan indirip 2. Mahmut’u padişah yaptı. 2. Mahmut Kabakçı’yı sadrazam yaptı. Ancak Yeniçeriler yine ayaklandılar. Kabakçının konağını bastılar. Kabakçı öldürüldü. Yeniçeriler 2. Mahmut’u tahtan indirip 4. Mustafa’yı tekrar padişah yapmak istediler. Bu kez de 2. Mahmut rakipsiz kalmak için 4. Mustafa’nın 3. Selim’i öldürttüğü gibi kendisi 4. Mustafa’yı hemen öldürtüp, sıcak cesedini Topkapı Sarayı önündeki isyancılara her istediğini kabul ederek padişahlığa devam etti. Kendisi 23, öldürttüğü 4. Mustafa 29 yaşında idi. 

30. II. MAHMUT    ( 1808-1839 ) 

·      En önemli icraatı Yeniçeri Ocağını kaldırtmasıdır.

·      Avrupa’da milliyetçilik hareketleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Ne yazık ki, bu dönemde kısa aralıklarla başa geçen sadrazamların hepsi kendi soydaşlarına bu konuda gizlice yardım ediyordu. Yani Rumsa Rumlara, Arnavutsa Arnavutlara, Sırpsa Sırplara yardım edip, bilgi sızdırıp, yol gösteriyorlardı.

·      Bir diğer önemli olay bu dönemde “kırmızı fes”in giyilmeye başlanmasıdır. 

·      EŞLERİ    :

·      17 kadınla evlenmiştir. İçlerinde hiç Türk yoktur. Bunlardan, daha sonra padişah olanları doğuranlar şunlardır:

- Rus Leon   ( Bezmialem Sultan ); Sultan Abdülmecit’in annesi,

- Çingene Besime   (Pertelniyal Sultan ); Sultan Abdülaziz’in annesi

·      17 kadından 14 erkek, 14 kız çocuğu oldu. 14 erkekten Abdülmecit ve Abdülaziz padişah oldular.

·      II. Mahmut 54 yaşında öldü. 

31. I. ABDÜLMECİT    (1839-1861 ) 

·      16 yaşında padişah oldu. Annesi Bezm-i Alem Sultan yani Rus Yahudisi Suzi adına camiler, köprüler, hastaneler yaptırdı. ( Halen Bezm-i Alem üniversitesi mevcuttur.) Rüşvet karşılığı sadrazamlık ve kilit görevlere atanma bu dönemde de geçerli oldu. Bezm-i Alem Sultan tüm bu atamalarda oldukça etkin rol oynuyordu.

·      Devletten devlete yüksek faizle borç alma dönemi başlıyordu artık. Gülhane Hatt-ı Hümayunu ilan edilmiş, azınlıklara daha da geniş haklar verilmişti. Alınan borç paralar yatırım yapmak yerine israf ediliyordu. ( Bu dönemde yaptırılan Dolmabahçe Sarayı 12 Milyon, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları’na 7 Milyon altın lira harcanmıştır.

·      Yine ilk kez bu dönemde saraydaki kadınların ahlaksızlıkları halkın diline düştü. Padişahın 20 karısından biri olan Serfinaz Sultan’ın bir ermeni ile olan aşkı bütün İstanbul’da konuşulmaya başlandı.

·      Abdülmecit Bezmara Sultan adlı bir Mısırlı kıza aşık olup bir padişah olarak ilk kez nikah yaptırdı.

·      Bu yıllarda Ermeni bir cariye padişahtan hamile kalınca Tirümüjgan Sultan adını aldı. Doğurduğu çocuk padişah adayı 2. Abdülmecit idi.

·      Abdülmecit’in 20 karısından 23 kız, 18 erkek çocuğu oldu. Bunlardan sadece 2. Abdülhamit, V.Murat ve Mehmet Reşat sağ kalacak, diğerlerinin akibeti bilinmeyecektir.

·      Fransız Vilma   ( Şevkefza Sultan ); V. Murat’ın annesi,

·      Ermeni Virjin    ( Tirümüjgan Sultan ); 2. Abdülhamit’in annesi,

·      Yunan Karolin   ( Gülcemal Sultan ); Mehmet Reşat’ın annesi. 

32. SULTAN ABDÜLAZİZ    ( 1861-1871 ) 

·      31 yaşında padişah oldu. Güreşçi idi, horoz ve koç dövüşüne meraklı idi.

·      Bu dönemde deniz ve kara ordusu olarak düzenli birlikler oluşturulmaya başlandı. Almanya ile yakınlık ve silah alışverişi başlamıştı.

·      Abdülaziz 1871 yılında yine bir saray darbesi ile tahtan indirilip yerine 5. Murat’ı padişah yaptılar. Kendisine Feriye Sarayı’na kapatıp bir kaç gün sonra da öldürdüler. ( Tarihçiler makasla bileklerini keserek intihar ettiğini yazdılar. 

·      EŞLERİ   :

·      Cariye Camelya     ( Dürrünev Sultan )

·      Cariye Asporçe      ( Gevher Sultan )

·      Cariye Anna           ( Edadil Sultan )

·      Cariye Alis             ( Nesrin Sultan ) 

33. IV. MURAT   (1876- 

·      3 ay tahta kaldı. Kendisini koşullu olarak padişah yapanlara verdiği sözleri tutmayınca, düzmece bir deli raporuna dayanılarak 5. Murat’ı tahtan indirip 2. Abdülhamit’i padişah yaptılar. 9 yabancı kadınla evlenmiştir. 

34. II. ABDÜLMECİT    ( 1876-1909 ) 

·      34 yaşında tahta çıktı.

·      İki tutkusu vardı: Marangozluk ve horoz beyni salatası yemek. Günde yüzlerce horozun beynini salata yaptırıp yiyordu.

·      1876’da ilk milletvekili seçimleri yapıldı. Meclis açıldı. Anayasa yapıldı.

·      Osmanlı-Rus savaşı bahane edilerek meclis kapatıldı. Mithat Paşa mahkum edildi. Taif zindanlarında öldürüldü. Ermeni ve Arnavutlar büyük ayrıcalıklara sahip oldular.

·      Ali Süavi’nin önderliğinde bir isyan girişimi olmuştu. Çırağan Sarayı’nda hapis hayatı yaşayan 5. Murat, 2. Abdülhamit’in yerine tahta çıkartılmak istenmiş ancak başarılı olunamamış, Ali Suavi öldürülmüştür.

·      13 karısı, 8 oğlu, 9 kızı vardı.

·      1909’da Selanik’e sürgüne gönderildi. 

35. MEHMET REŞAT    ( 1909-1918 )

·      65 yaşında padişah oldu.3 karısı, 5 oğlu, bir de kızı oldu. 

36. VI. MEHMET VAHDETTİN    ( 1918-1922 )

·      17 Kasım 1922 günü Malaya adlı İngiliz savaş gemisi ile ülkesinden kaçtı. 

O S M A N L I      S O Y       A Ğ A C  I 

S.No

PADİŞAH   ADI

KARISI

TAKMA  ADI

 

 

   1

OSMAN    GAZİ

Moğol Devlet Hatun

               -

Orhan Gazi’nin annesi

   2

ORHAN     GAZİ

Bizanslı Horofina

Nilüfer  Hatun

1.Murat’ın annesi

   3

I. MURAT

Bulgar  Marya

Gülçiçek Hatun

1.Bayezit’in annesi

   4

I. BEYAZIT

Bulgar  Olga

-

Çelebi Mehmet’in annesi

   5

ÇELEBİ MEHMET

Veronika

 

2.Murat’ın annesi

   6

II. MURAT

Sırp Despina Hatun

-

Fatih’in annesi

   7

(FATİH) II.MEHMET

Rum  Kornelya

Gülbahar Hatun

2.Bayezit’in annesi

 

   8

II.BAYEZİT

 Sırp Ayşe Hatun

-

Yavuz’un annesi

   9

(YAVUZ) I. SELİM

Leh yahudisi Helga

Hafsa Sultan

Kanuni’nin annesi

 10

(KANUNİ) I.SÜLEYMAN

Rus Roksalan

Hürrem Sultan

Sarı Selim’in annesi

 

 11

SARI SELİM

Yahudi Raşel

Nurbanu Sultan

3.Murat’ın annesi

 12

III. MURAT

Venedikli Bafo

Safiye Sultan

3.Mehmet’in annesi

 

 13

III. MEHMET

Yunanlı  Helen

Handan Sultan

 

1.Mustafa’nın annesi

 

 14

1. AHMET

Rum  Anastasia

 

 

Kösem Sultan

 

 

4.Murat ve Deli İbrahim’in annesi

 

 

 

Yunanlı Evdoksiya

Mahfiruz Sultan

Genç Osman’ın annesi

 15

1. MUSTAFA

3. Mehmet’in oğlu

Annesi Yunanlı Helen (Handan Sultan)

Tahta geçen çocuğu yoktur.

 

 16    

GENÇ  OSMAN

1. Ahmet’in oğlu

Annesi Yunanlı Evdoksiya

Tahta geçen çocuğu yoktur.

 

 17

 

4. MURAT

Keti

Anna

Helena

Raziye Sultan

Atıfet Sultan

Cihannüma Sultan

 

Tahta  geçen çocuğu yoktur.

 

 18

 

1.İBRAHİM

 (DELİ İBRAHİM)

Rus Nadya

Hatice Turhan Sultan

 

Avcı Mehmet’in annesi

 

 

 

Sırp  Katrin

Saliha Dilaşup Sultan

2.Süleyman’ın annesi

 

 

 

 

Polonyalı Eva

Hatice Muazzez Sultan

 

2.Ahmet’in annesi

 19

1. MEHMET        (AVCI MEHMET)

Rum Evemia

Emetullah Gülnuş Sultan

 

2.Mustafa ‘nın annesi

 20

2. SÜLEYMAN

Bilinmiyor

 

Hiç çocuğu olmadı

 21

2. AHMET

Rum Yaremiye

Rabia Sultan

Tahta geçen çocuğu yoktur

 

 

Moralı Diana

Şayeste Sultan

 

 

 22  

2. MUSTAFA

Rus Vera

Mahfiruze Sultan

 

 

 

Sırp Mari

Hafize Sultan

 

3.Osman’ın annesi

 

 

Rum Aleksandra

Saliha Sultan

1.Mahmut’un annesi

 

 23

3. AHMET

Rum Margeret

-

 

 

 

 

 

Fransız Janet

Mihrişah Sultan

3.Mustafa’nın annesi

 

 

Cariye İda

Rabia Sultan

1.Abdülhamit’in annesi

 24  

 

1. MAHMUT

Bulgar     cariye

Ayşe      Sultan

Tahta geçen çocuğu yoktur

 

 

 

Fransız    Julien

Hatem    Sultan

 

 

 

Sicilyalı  Lili

Raziye    Sultan

 

 

 

Macar     Maggi  

Tiryal      Sultan

 

 

 

Rus         Olga

Verdinaz  Sultan

 

 

 

Ronem    Cariye

Rami       Sultan

 

 

 25 

 

3. OSMAN

Yunanlı   Olivya

Zerki       Sultan

Tahta geçen çocuğu yoktur

 

 

Sırp          Olga  

Ferhunde Sultan

 

 

 26

3. MUSTAFA

Cenevizli Agnes

Mihrişah Sultan

3.Selim’in annesi

 

 

Korsikalı  Elsa

Adilşah    Sultan

 

 

 

Köstenceli Emily

Fehime    Sultan

 

 

 

Gürcü Bijnav Poli

Aynülhayat Sultan

 

 

 

Polonyalı Mona

Gülnar     Sultan

 

 

 27

 

1. ABDÜLHAMİT

Bulgar    Sonya

Seniyeperver Sultan

4.Mustafa’nın annesi

 

 

Macar  Melina

Şebsafa  Sultan

 

 

 

Rus Aleksiyevna

Dilpezir  Sultan

 

 

 

Rum    Meri

Hümaşah Sultan

 

 

 

Ukraynalı Rudi

Nükhetseza Sultan

 

 

 

Cenovalı Afro

Beynaz  Sultan

 

 

 

Venedikli Helen

Hatice   Sultan

 

 

 

Sırp   Mari

Ruhşah   Sultan

 

 

 28

3. SELİM

Patricia

Afitap  Sultan

 

 

 

Linda

Nefizar Sultan

 

 

 

Berti

Pakize   Sultan

 

 

 

Alice

Tabisefa Sultan

 

 

 

Lisa

Hüsnümah Sult.

 

 

 

Roza

Nurişems Sultan

 

 

 

Anna

Refet   Sultan

 

 

 

Magdelena

Ziybifer Sultan

 

 29

 

4. MUSTAFA

 

 

Tahta çıkan çocuğu yoktur

 

 30  

2. MAHMUT

Rus        Leon

Bezm-i Alem Sultan

Abdülmecit’in annesi

 

 

Çingene Besime 

Pertevniyal Sultan

Abdülaziz’in annesi

 

 31

1.ABDÜLMECİT

Fransız  Vilma

Şevkefza Sultan

5.Murat’ın annesi

 

 

Ermeni  Virgin

Tirümüjgan Sultan

2.Abdülhamit’in annesi

 

 

Yunan  Karolin

Gülcemal Sultan

Mehmet Reşat’ın annesi

 

 32

SULTAN ABDÜLAZİZ

Cariye Camelya

Dürrünev Sultan

 

 

 

Cariye Asporçe

Gevher  Sultan

 

 

 

Cariye  Anna

Edadil   Sultan

 

 

 

Cariye  Adela

Hayranıdil Sultan

 

 

 

Cariye  Alice

Nesrin  Sultan

 

 

 33

 

5. MURAT

Dokuz   karısı  vardı

 

Tahta geçen çocuğu yoktur.

 

 34

 

2.ABDÜLHAMİT

13 karısı,8 oğlu, 9 kızı vardı.

 

Tahta geçen çocuğu yoktur.

 

 35

 

MEHMET REŞAT

Üç karısı,beş oğlu, bir kızı vardı.

 

Tahta geçen çocuğu yoktur.

 

 36

6. MEHMET VAHDETTİN

 

 

Tahta geçen çocuğu yoktur.

 PADİŞAH

BABASI

ANNESİ

KARISI

KARISININ TAKMA ADI

YAŞAMI

SALTANATI

 

Osman  1

 

Ertuğrul

Hayme  Hatun

Moğol Devlet Hatun

 

1258 - 1326

1299 - 1326

Orhan Bey

 

Osman  1

Devlet   Hatun

Bizanslı Horofina

Nilüfer       Hatun

1281 - 1362

1326 - 1362

Murat  1

 

Orhan Bey

Horofina

Bulgar    Marya

Gülçiçek    Hatun

1326 - 1389

1362 - 1389

Bayezıt  1

 

Murat  1

Marya

Bulgar    Olga

-

1360 –1403

1389 - 1402

Mehmet  1

 

Bayezıt 1

Olga

Veronika

-

1389 –1421

1413 - 1421

Murat  ll

 

Mehmet 1

Veronika

Sırp  Despina Hatun

-

1404 - 1451

1421 - 1451

Mehmet ll

 

Murat  ll

Despina Hatun

Rum  Kornelya

Gülbahar    Hatun

1432 - 1481

1451 - 1481

Bayezıt  ll

 

Mehmet  ll

Kornelya

Sırp Ayşe Hatun

-

1448 - 1512

1481 - 1512

Selim  l

 

Bayezıt  ll

Ayşe  Hatun

Leh Yahudisi Helga

Hafsa      Sultan

1470 - 1520

1512 - 1520

Süleyman  l

     

Selim  l

Helga

Rus           Roksalan

Hürrem   Sultan

1494 - 1566

1520 - 1566

Selim  ll

 

Süleyman  l

Roksalan

Yahudi      Raşel

Nurbanu  Sultan

1524 - 1574

1566 - 1574

Murat lll

 

Selim ll

Raşel.

Venedikli  Bafo

Safiye      Sultan

1546 - 1595

1574 - 1595

Mehmet  lll

 

Murat  lll

Bafo

Yunanlı     Helen

Handan    Sultan

1566 - 1603

1595 - 1603

Ahmet  l

 

Mehmet  lll

Helen

 Rus          Anastasia

Mahpeyker Kösem     Sultan

1590 - 1617

1603 - 1617

Mustafa  l

Mehmet  lll

Helen

Tahta geçen çocuğu yoktur

 

1591 - 1639

1617 - 1618  1622 - 1623

Osman  ll

Ahmet  l

Mahfiruz  Sultan (Yunanlı  Evdoksiya)

Tahta geçen çocuğu yoktur

 

1604 - 1622

1618 - 1622

 

 

 

 

 

 

 

Murat  lV

Ahmet  l

Mahpeyker Kösem Sultan (Rus Anastasia)

 Tahta geçen çocuğu yoktur

 

1612 - 1640

1623 - 1640

İbrahim

Ahmet  l

Mahpeyker Kösem Sultan (Rus Anastasia)

Rus Nadya

Hatice  Turhan  Sultan (lV.Mehmet'in annesi)

1645 - 1648

1640 - 1648

 

 

 

Sırp  Katrin

Saliha Dilaşup Sultan (2.Süleyman'ın annesi)

 

 

 

 

 

Polonyalı  Eva

Hatice Muazzez Sultan (2.Ahmet'in annesi)

 

 

Mehmet  lV

 

İbrahim

Hatice Turhan Sultan

Rum Evemia

Rabia  Gülnuş Sultan

1642 - 1693

1648 - 1687

Süleyman  ll

 

İbrahim

Saliha Dilaşup Sultan

Bilinmiyor

Hiç çocuğu olmadı

1642 - 1691

1687 - 1691

Ahmet  ll

 

İbrahim

Hatice Muazzez Sultan

Rum Yaremiye

Tahta geçen çocuğu yoktur

1643 - 1695

1691 - 1695

Mustafa  ll

 

Mehmet  lV

Rabia Gülnuş Sultan

Rus Vera

Mahfiruze Sultan

1664 - 1703

1695 - 1703

 

 

 

Sırp Mari

Hafize       Sultan (3.Osman'ın annesi)

 

 

 

 

 

Rum Aleksandra

Saliha Sultan (l.Mahmut'un annesi)

 

 

 

Ahmet  lll

Mehmet  lV

Rabia Gülnuş Sultan

Fransız Janet

Mihrişah Sultan (3.Mustafa'nın annesi)

1673 - 1736

1703 - 1730

 

 

 

Cariye İda

Rabia Sultan (l.Abdülhamit'in annesi)

 

 

Mahmut  l

 

Mustafa  ll

Saliha Sultan

Altı karısı vardır

Tahta geçen çocuğu yoktur

1696 - 1754

1730 - 1754

Osman  lll

Mustafa  ll

Hafize  Sultan

Yunanlı Olivya (Zerki Sultan), Sırp Olga (Ferhunde Sultan)

Tahta geçen çocuğu yoktur

1699 - 1757

1754 - 1757

Mustafa  lll

Ahmet  lll

Mihrişah  Sultan

Cenevizli Agnes

Mihrişah Sultan (3.Selim'in annesi)

1717 - 1774

1757 - 1774

 

 

 

 

 

 

 

Abdülhamit l

Ahmet  lll

Rabia Şermi Sultan

Bulgar Sonya

Seniyeperver Sultan (4.Mustafa'nın annesi)

1725 - 1789

1774 - 1789

Selim  lll

 

Mustafa  lll

Mihrişah  Sultan

Sekiz karısı vardır

Tahta geçen çocuğu yoktur

1761 - 1808

1789 - 1807

Mustafa  lV

 

Abdülhamit l

Seniyeperver  Sultan

 

Tahta geçen çocuğu yoktur

1779 - 1808

1807 - 1808

Mahmut  ll

Abdülhamit l

Nakşidil  Sultan

Rus Leon

Bezm-i Alem Sultan (Abdülmecit'in annesi)

1784 - 1839

1808 - 1839

 

 

 

Çingene Besime

Pertevniyal Sultan (Abdülaziz'in annesi)

 

 

Abdülmecit

Mahmut  ll

Bezm-i Alem  Sultan

Fransız Vilma

Şevkefza Sultan (5.Murat'ın annesi)

1823 - 1861

1839 - 1861

 

 

 

Ermeni Virjin

Tirümüjgan Sultan (2.Abdülhamit'in annesi)

 

 

 

 

 

Yunan Karolin

Gülcemal Sultan (Mehmet Reşat'ın annesi)

 

 

 

 

 

 

Gülüstü Kadın Efendi (Vahdettin'in annesi)

 

 

 

Abdülaziz

 

Mahmut  ll

Pertevniyal  Sultan

Beş karısı vardır

Tahta geçen çocuğu yoktur

1830 - 1876

1861 - 1876

Murat  V

 

Abdülmecit

Şevkefza Kadın Efendi

Dokuz karısı vardır

Tahta geçen çocuğu yoktur

1840 - 1904

1876 - 1876

Abdülhamit ll

 

Abdülmecit

Tirimüjgan Kadın Efendi

13 karısı, 8 oğlu, 9 kızı vardır

Tahta geçen çocuğu yoktur

1842 - 1918

1876 – 1909

Mehmet  V (Mehmet Reşat)

Abdülmecit

Gülcemal Kadın Efendi

3 karısı, 5 oğlu, 1 kızı vardır

Tahta geçen çocuğu yoktur

1844 - 1918

1909 – 1918

Mehmet  Vl (Vahdettin)

Abdülmecit

Gülüstü Kadın Efendi

 

Tahta geçen çocuğu yoktur

1861 - 1926

1918 - 1922 
  Bugün 1032653 ziyaretçi buradaydı! Siteme Hoş Geldiniz Adil Durusu

ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 
 
Siteme Hoş Geldiniz Adil Durusu SAĞLIK VE HUZUR DOLU NİCE GÜNLERE......
Kapadokya Eğlence Merkezi Başvuru Kaynakları Başvuru Kaynakları Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! ÜRGÜP Esbelli Mahallesi Butik otelleri  Create FREE graphics at FlamingText.com

Image by FlamingText.com Check  Out My Rank On PRTracking.com!