BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA ÜRETKENDİR, PAYLAŞILMAYAN BİLGİ BATAKLIKTAKİ HAZİNE GİBİDİR.
Siteme Hoş Geldiniz Adil DURUSU
   
  SİTEME HOŞ GELDİNİZ Adil DURUSU
  Kütüphanelerimiz
 

KURUM KÜTÜPHANELERİ
< http://www.adana-to.org.tr/TR/Odamiz/HizmetBirimleri/Kutuphane/KitapSorgula.aspx> Adana Ticaret Odası.
< http://www.academical.org/> Akademik Araştırmalar Merkezi.
< http://www.akmed.org.tr/> Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü.
< http://www.dainst.org/abteilung.php?id=266&sessionLanguage=tr > Alman Arkeoloji Enstitüsü.
< http://www.caorc.org/centers/ARIT.html > AMERICAN RESEARCH INSTITUTE IN TURKEY.
< http://207.67.203.61/u10063/> American Information Resource Center, Ankara.

< http://www.anayasa.gov.tr/general/icerikler.asp?contID=361&menuID=44&curID=49 > Anayasa Mahkemesi Kütüphanesi.
< http://www.tsk.mil.tr/anitkabir/index.html > Anıtkabir Kütüphanesi.
< http://www.aso.org.tr/base.php?secenek=kutuphane&lang=TUR > Ankara Sanayi Odası.
< http://www.zmmae.gov.tr/Index1.htm> Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Mesude İleri Kitaplığı.
< http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Sayfa&No=32 > Atatürk Araştırma Merkezi.
< http://www.akmb.gov.tr/> Atatürk Kültür Merkezi.
< http://www.abgs.gov.tr/> Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Dokümantasyon Merkezi.
< http://www.tarama.org/eu/eu.exe/> Avrupa Birliği Komisyonu Kütüphanesi.
< http://www.atackutup.com/> Aysın-Rafet Ataç Kütüphanesi.
< http://www.yeniden.org.tr/> Bağımlılık Bilgi ve Belge Merkezi.
< http://www.bddk.org.tr/turkce/anasayfa/ > Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kütüphanesi.
< http://www.byegm.gov.tr/KUTUPHANEMIZ/kutuphane.htm> Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü.
< http://www.besirgogus.org.tr/> Beşir Göğüş Türk Dili Araştırma Merkezi.
< http://www.bisav.org.tr/ > Bilim ve Sanat Vakfı.
< http://www.borusansanat.com/turkish/kutuphane/kutuphane.asp > Borusan Kültür ve Sanat Merkez Küt.
< http://www.britishcouncil.org.tr/ > British Council.
< http://www.bursa.bel.tr/sosyal/sosyal.asp?sosyalID=6&sosyalaltID=6 > Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi.
< http://www.troiavakfi.com/Kutuphane.asp?menu_item=Kitap
> Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı M. Osman Kütüphanesi.
< http://www.cekulvakfi.org.tr /icerik/bilgiBankasi.asp> Çekül Bilgi-Belge Merkezi.
< http://www.ctso.org.tr/ctso/Section.aspx?s=kutuphane> Çorum Ticaret ve Sanayi Odası.
< http://www.danistay.gov.tr/> Danıştay Kütüphanesi.
< http://www.devletarsivleri.gov.tr/ > Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
< http://www.diyanet.gov.tr/turkish/kutuphane_giris.asp > Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi.

< http://www.dpt.gov.tr/> DPT Kütüphanesi,
< http://kutuphane.egm.gov.tr/> Emniyet Genel Müdürlüğü.

< http://www.eso.org.tr/> Eskişehir Sanayi Odası.
< http://www.etimaden.gov.tr/> ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü.

< http://www.gursey.gov.tr/> Feza Gürsey Institute.
< http://www.ifea-istanbul.net/> Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü.

< http://www.frkultur.com/kutuphane.html > Fransız Kültür Merkezi-medya tek - bilgi merkezi-Ankara.
< http://www.infist.org/mediatheque/ > Fransız Kültür Merkezi-medya tek - bilgi merkezi-İstanbul.
< http://www.frkultur.com/kutuphane.html > Fransız Kültür Merkezi-medya tek - bilgi merkezi-İzmir.
< http://www.goethe.de/om/ank/tuindex.htm > Goethe Institut Ankara.
< http://www.goethe.de/om/ist/tuindex.htm> Goethe Institut İstanbul.
< http://www.goethe.de/om/izm/tuindex.htm> Goethe Institut İzmir.
< http://www.kultur.gov.tr/aregem/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF670AAAC19264C5A8BEC33B5F26CD2CF1 > Halk Kültürü İhtisas Kütüphanesi.
<http://hmbliss.treasury.gov.tr /bliss/w3src.exe? > Hazine Müsteşarlığı.
< http://www.nit-istanbul.org/nitlibrarytr.htm> Hollanda Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi.
< http://www.ircica.org/libraryircica/> Ircica Library.
< http://estambul.cervantes.es/> Istituto Cervantes, İstanbul.
< http://www.igeme.org.tr/> İGEME Kütüphanesi.
< http://www.ikv.org.tr/kutuphane.php > İKTİSADİ KALKINMA VAKFI AVRUPA BİRLİĞİ DEPOSİTER KÜTÜPHANESİ.
< http://www.imkb.gov.tr/ > İMKB Kütüphanesi.
< http://www.isam.org.tr/> İSAM Kütüphanesi.
< http://www.sesrtcic.org/library/default.shtml
> İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi.
< http://www.iae.org.tr/> İstanbul Araştırmaları Enstitüsü.
< http://www.ibb.gov.tr/ > İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri.
<http://www.srii.org/ > İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü.
< http://www.iso.org.tr/Kutuphane_default.asp> İstanbul Sanayi Odası.
< http://www.ito.org.tr/ITOPortal/SDMMain.aspx?tabid=542> İstanbul Ticaret Odası Bilgi Merkezi.
< http://www.vgm.gov.tr/kutuphane/konyali.cfm> İst. Vakıflar Bölge Müdürlüğü İsmail Hakkı Konyalı Kütüphanesi.
< http://www.iic.org.tr/biblioteca.php > İtalyan Kültür Enstitüsü Kütüphanesi- Ankara.
< http://www.iicist.org.tr/bibliXTR.htm> İtalyan Kültür Enstitüsü Kütüphanesi- İstanbul.
< http://www.frkultur.com/medyatek.html> İzmir Fransız Kültür Merkezi.
< http://www.iicizm.org/index.asp?PgID=1 > İzmir İtalyan Kültür Merkezi Kütüphanesi.
< http://www.izto.org.tr/IZTO/TC/IZTO+Bilgi/kutuphane/ > İzmir Ticaret Odası.
< http://www.vgm.gov.tr/kutuphane/necippasa.cfm > İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Tire Necip Paşa Kütüphanesi.

< http://www.kadikoy.bel.tr/e-kutuphane/ > Kadıköy Belediyesi.

< http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/YonetimSemasi/Baskan/GenelSekreter/IdariGenelSekreterYardimcisi/
KulturelveSosyalIslerDaireBsk/KutuphaneveMuzelerMud/KutuphanelerMuzelerMiniSite/
Kutuphaneler/
>
 Kadın Eserleri Kütüphanesi.
< http://www.kadineserleri.org/> Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi.
< http://www.kadin2000.gen.tr/genel.htm> Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge Merkezi.
< http://www.kssgm.gov.tr/dokumantasyon.html> Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bilgi-Belge Merkezi.
< http://www.konya.gov.tr/byek/index.htm > Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi.
< http://www.kobinet.org.tr/kosgebabm/ >  KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi.
< http://www.kutahya.gov.tr/kutuphane.asp>  Kütahya Valiliği Kütüphanesi.

< http://kutuphane.sgb.gov.tr/> Maliye Bakanlığı.
< http://www.memetfuat.com/> Memet Fuat Kitaplığı.
< http://bem.meb.gov.tr/turkce/> Milli Eğitim Bakanlığı Bilgiye Erişim Merkezi.
< http://www.mpm.org.tr/kutuphane/> Milli Prodüktivite Merkezi.
< http://www.mimarist.org.tr/> Mimarlar Odası İstanbul Şubesi.
< http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/kutuphane.html> MTA Kütüphanesi.
< http://www.oidmg.org/istanbul/welcome_dt.html> Orient-Institute İstanbul.
< http://www.obarsiv.com/index.html > Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.
< http://kutuphane.fisek.org.tr/ > Prof.Dr.Nusret H. Fişek Kütüphanesi.
< http://www.rshm.saglik.gov.tr/> Refik Saydam Kütüphanesi (Sağlık Bakanlığı Kütüphanesi).
< http://www.rekabet.gov.tr/kutuphane.html> Rekabet Kurumu Kütüphanesi.
< http://www.sabem.saglik.gov.tr/default.asp> Sağlık Bilgi Erişim Merkezi.
< http://www.sakarya.pol.tr/mudurluk/birimler/subeler/egitim/kutuphane.asp > Sakarya Emniyet Müdürlüğü A. Gaffar Okkan Kütüphanesi.
< http://www.sanayi.gov.tr/webEdit/gozlem.aspx?menuSec=234&sayfaNo=97& > Sanayi Bakanlığı Kütüphanesi.
< http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ekutupana.asp> Sayıştay e-Kütüphane.
< http://www.tarihvakfi.org.tr/stkbm/default.asp> Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Merkezi.
< http://www.suleymaniye.gov.tr/> Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü.
< http://www.karahankutuphanesi.gov.tr/> Şanlıurfa Valiliği Prof.Dr. Abdulkadir Karahan Kütüphanesi.
< http://www.oncu.com/>  Talat Öncü Özel Kütüphanesi.
< http://www.ttso.org.tr/index.php?link=kutuphane > Tarbzon Ticaret ve Sanayi Odası.
< http://www.tb-yayin.gov.tr/> Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı.
< http://www.tagem.gov.tr/> Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM).
< http://www.tarihvakfi.org.tr/bbm.asp> Tarih Vakfı Bilgi Belge Merkezi.
< http://www.tbmm.gov.tr/> TBMM Kütüphanesi.
< http://212.175.99.101/web/search/search.php > TCDD Genel Müdürlüğü Kütüphanesi.
< http://www.tema.org.tr/tr/index.htm> TEMA Vakfı Kütüphanesi.
< http://kutuphane.tobb.org.tr/index.htm > TOBB Kütüphanesi.
< http://kutuphane.trt.net.tr/> TRT Kütüphanesi.
< http://www.kultur.gov.tr/bliss/w3src.exe?> Turizm İhtisas Kütüphanesi.
< http://www.mam.gov.tr/> TÜBİTAK-MAM Cahit Arf Kütüphanesi.
< http://tdkkitaplik.org.tr/ > Türk Dil Kurumu.
< http://www.tse.org.tr/> Türk Standartları Enstitüsü.
< http://www.tarama.org/ttb/ttb.exe/> Türk Tabipler Birliği Kütüphanesi.
< http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=5> Türk Tarih Kurumu.
< http://egitim.telekom.gov.tr /kutuphane1/main.htm> Türk Telekom Bilgi Merkezi.
< http://www.taek.gov.tr/bilgi/bilgi_maddeler/7.html> Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.
< http://www.tbb.org.tr/turkce/kutuphane/kutuphane.htm> Türkiye Bankalar Birliği.
< http://www.ist.tuba.gov.tr/kutuphane/> Türkiye Bilimler Akademisi Kütüphanesi.
< http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/indeksyeni.htm> Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
< http://www.tcma.org.tr/> Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Dokümantasyon Merkezi.
< http://www.turgok.org/> TÜRKİYE GÖRME ÖZÜRLÜLER KİTAPLIĞI.
< http://www.tuik.gov.tr/Kutuphane.do?metod=Giris > Türkiye İstatistik Kurumu.
< http://www.tskb.com.tr/TskbKutuphane.aspx > Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası.
< http://www.todaie.gov.tr/> Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
< http://www.ulakbim.gov.tr/> Ulakbim.
< http://www.ume.tubitak.gov.tr/dig/menu_diger.php?f=600> Ulusal Metroloji Enstitüsü.
< http://www.mimarlarodasi.org.tr/kutuphane/> Ulusal Mimarlık Bilgi ve Belge Merkezi.
< http://www.vgm.gov.tr/kutuphane/merkez.cfm> Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Kütüphanesi.
< http://www.vekam.org.tr/> Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi.
< http://www.ykykultur.com.tr/4kat/index.html > Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi.
< http://www.yok.gov.tr/> YÖK Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Tez Merkezi.

 
  Bugün 1066780 ziyaretçi buradaydı! Siteme Hoş Geldiniz Adil Durusu

ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 
 
Siteme Hoş Geldiniz Adil Durusu SAĞLIK VE HUZUR DOLU NİCE GÜNLERE......
Kapadokya Eğlence Merkezi Başvuru Kaynakları Başvuru Kaynakları Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! ÜRGÜP Esbelli Mahallesi Butik otelleri  Create FREE graphics at FlamingText.com

Image by FlamingText.com Check  Out My Rank On PRTracking.com!