BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA ÜRETKENDİR, PAYLAŞILMAYAN BİLGİ BATAKLIKTAKİ HAZİNE GİBİDİR.
Siteme Hoş Geldiniz Adil DURUSU
   
  SİTEME HOŞ GELDİNİZ Adil DURUSU
  Yüksek Kollesterol ve Önlemleri
 

Yüksek Kolesterol Tedavisi

 

Kolesterol neden yükselir?

 • Kolesterol yüksekliği bir hastalık değil, vücudun çalışmasıyla ilgili bir sorunun göstergesidir.
 • Gerçek kolesterol hastalığı çok nadir görülür,genetiktir ve düzeyleri 1000 mg/dl üzerindedir.
 • Hareketsiz ve çok yağlı yiyeceklerle beslenen kişilerde de kolesterol yüksekliği gözlenir ancak yağlı yiyecek alımı kesildiğinde kolesterol normale döner.
 • Kolesterol düşürücü ilaçlar ile sadece kolesterolü düşürürsünüz ancak kolesterolü yükselten nedeni ortadan kaldıramazsınız.
 • Amaç, kolesterolü düşürmek değil, kolesterolü yükselten nedeni tedavi etmek olmalıdır.
 • Kolesterolü yükselten neden, tedavi edilmediği için damarlar tıkanmaya devam eder.
 • Kolesterol, allostaz nedeniyle artar.
 • O halde, allostaz’ın ne olduğunu anlayabilirsek, neden kolesterolün yükseldiğini de anlayabiliriz.

 

 • Homestaz: Vücudun normal çalışmasıdır.
 • Allostaz: Vücudun çalışmasında bozukluk anlamındadır.
 • Allostatik yüklenme: Hastalıktır.

 

Allostaz

·        Vücudun çalışması beynin kontrolü altındadır.

·        Beyinde yer alan hipotalamus; hormonal ve sinirsel yollarla vücudun dengeli çalışmasını sağlar.

·        Bu dengenin bozulması allostaz belirtilerini ortaya çıkartır.

·        Kolesterol yüksekliği dahil olmak üzere kan değerlerinde oluşan anormallikler, allostaz belirtisidir.

·        Hipertansiyon ya da hipotansiyon allostaz belirtisidir.

·        Tüm vücudun kontrolü beyin tarafından sağlanır.

·        Vücuttan beyine gelen bilgiler doğrultusunda karaciğerin çalışması düzenlenir.

·        Vücuttan gelen bilgiler ve beynin çalışma özellikleri hipotalamus’u yönlendirir. Hipotalamus etkisiyle karaciğerden kolesterol salgılanır.

·        Beyin çalışması normal olan bir kişide kolesterol yüksekliği beklenmez.

 

Allostaz nasıl oluşur?

·        Hipotalamus’un çalışmasını yöneten ya da etki eden faktörler allostaz nedenidirler.

·        Hipotalamus çalışmasını, beyin ön bölgesi (prefrontal korteks) ve vücuttan gelen geribildirim (feedback) bilgileri etkiler.

 

Beyin Ön Bölgesi’nin görevleri (Prefrontal korteks)

 

·        Dikkati verme ve sürdürme

·        Dikkatin yönlendirilmesi

·        Kısa-orta süreli ve işleyen bellek

·        Sabır

·        Planlama, tasarlama

·        Yargılama

·        Tepki kontrolü

·        Düzenli olma

·        Kendini kontrol edebilme    

·        Sorunları çözme

·        Ayrıntılı düşünme

·        Gelecekle ilgili öngörüde bulunma

·        Hatalardan ders çıkarma

·        Duyguları anlama ve ifade etme

·        Empati kurma

·        Sağduyu

·        Moral

·        Motivasyon

·        İnsanı diğer canlılardan üstün olmasını sağlayan beyin bölgesidir.

·        Akıl ve kişilik, beyin ön bölgesinde oluşur.

·        Beyin ön bölgesinin çalışma özelliklerini belirleyen etkenler, akıl ve kişilik özelliklerinin oluşmasını sağlar.

·        Bu etkenlerle çalışma özellikleri belirlenen beynin strese karşı ne şekilde ve ne düzeyde etkileneceği de belirlenir.

·        Aynı stres farklı kişilerde farklı etkilerin oluşmasını sağlar.

·        Bunun nedeni, her beyin ön bölgesinin farklı çalışma özelliklerine sahip olmasıdır. 

·        Milyarlarca hücreden ve bu hücreleri birbirine bağlayan trilyonlarca bağlantıdan oluşan ağ sistemi nedeniyle her beyin ya da her kişi kendine özel, şahsına münhasırdır. Dünyada 2. bir eşi bulunmaz.

·        Bu nedenle beyin ön bölgesinin çalışma özellikleri sonucu ortaya çıkan hastalık durumu da kişiye özel olmalı, sınıflandırılmamalıdır.

 

BU NEDENLE HASTALIK YOKTUR, HASTA VARDIR

·        Sağlıkta, günümüz bilimsel anlayışı önce hastalıkları sınıflandırır.

·        Bu sınıflama nedeniyle beyin, gözardı edilir.

·        Bu nedenle ilaç tedavileri nedene değil, sonuca yöneliktir.

·        “Neden” ortadan kaldırılmadığı için, altta yatan allostaz mekanizması yani vücudun çalışma bozukluğu düzeltilemez.

·        Örneğin, hipertansiyon nedeni allostaz’dır.

·        Tansiyon ilaçları sadece sonuca yöneliktir ve bu sebeple sürekli kullanılması gerekir.

·        Ancak “neden” ortadan kaldırılmadığından, allostaz varlığında diğer hastalıklarda sonradan eklenir.

·        Ve sonradan eklenen hastalıklara verilen diğer ilaçlarla birlikte çıkmaz yola iyice girilir.

·        Stressiz bir hayat düşünülemez.

·        Önemli olan stres değil, stresin etkilediği beyin ön bölgesinin çalışma özellikleridir.

·        Beyin ön bölge çalışma özellikleri ne kadar duyarlı ise stresinde etkisi o ölçüde fazla olacak ve dolayısıyla vücudun çalışması o ölçüde bozulacaktır.

·        Vücudun çalışma bozukluğu olan allostaz etkisinde zayıflayan damar yapısı bozularak damarlarda sertleşmeye, plak-tıkaç oluşumuna neden olur.

·        Kolesterolün bu plaktaki oranı %3’tür.

·        Kolesterol düzeyleri azaltılarak sadece %3 oranı değiştirilmeye çalışılır.

 

Beyin Ön Bölgesinin çalışma özelliklerini belirleyen etmenler

 1. Genetik
 2. Annenin hastalığı
 3. Zor doğum
 4. Anne sütü
 5. Beyni etkileyen ateşli hastalıklar
 6. Yaşam tarzı, eğitim ve çevre etkileri
 7. Beslenme özellikleri
 8. Hafif ya da şiddetli kafa darbeleri
 9. Aşılar (ağır metaller)
 10. Genel anestezi altında geçirilen ameliyatlar
 11. Çocukluk döneminde yaşanan yoğun stres

 

Beyin

  • Sayılan 11 madde ile şekillenen beyin çalışma özellikleri, her kişide farklı çalışma yöntemi geliştirir.
  • Farklı çalışma özelliklerine duyarlılıklar diyebiliriz.
  • Duyarlılıklar, grinin tonları gibidir.
  • Her kişilik özelliği için farklı tonlardadır.
  • Stres altında her ton, farklı bir biçimde kararır.
  • Kronik hastalıklar kendiliğinden oluşmaz.
  • Mutlaka bir stres faktörü vardır.
  • Genetik özellikler, stres altında çalışma özellikleri bozulan beyin ön bölgesinin etkisiyle hangi hastalığın ortaya çıkacağına karar verir.

 

Allostaz tedavisi

 1. Doğal beslenme
 2. Düzenli spor
 3. Beyin ön bölgesinin çalışma özelliklerinin düzeltilmesi
 4. İlaçlar

 

Doğal Beslenme

  • Doğal ortamda yaşayan hayvanlarda bir çok hastalık gözlenmez.
  • Çünkü beyin ön bölgeleri insanlar kadar gelişmediğinden, hipotalamus üzerine olan kontrol mekanizmasını etkileyecek akıl ve kişilik gibi özellikler onlarda bulunmaz. Bu nedenle stres onları, insanları etkilediği ölçüde etkilemez.
  • Çünkü doğal yaşam içinde alınan gıdalar tamamen doğaldır. Günümüzde hastalıkların bu denli çeşitlenmesindeki önemli nedenlerden biri de doğal olmayan beslenme tarzıdır.
  • Doğal olmayan beslenme, vücudun çalışma özelliklerini etkileyerek allostaz’a olan eğilimi arttırır.
  • Sofra şekeri (rafine şeker), pastörize ve homojenize süt, katkı destekli gıda maddeleri, ilaçlarla yapılan yanlış tedaviler; allostaz gelişimine ortam hazırlarlar.
  • Bir canlının beyin ön bölge çalışma özellikleri ne kadar gelişmişse hasta olma durumu da o ölçüde artar.
  • Yılan, timsah gibi sürüngenler küçük ve ilkel beyin ön bölge özelliklerine sahiptir. Neredeyse hiç hasta olmazlar.
  • Evcilleşebilen hayvanların beyin ön bölgeleri, diğer hayvanlara oranla daha gelişkindir.
  • Doğal ortamından alınarak insanlarla aynı ortamda yaşayan hayvanların hasta oldukları gözlenir(evcil hayvanlar, pet).
  • Doğal ortamından alınıp doğal olmayan deney ortamına konan ve evcilleşmeyen hayvanlarda hasta olurlar.
  • Sonuç olarak, doğal olmayan yaşam tarzı ve beyin ön bölge özellikleri; hasta olmanın önemli birer etkenidirler.

 

Spor (egzersiz)

·        Etçil hayvanlar acıktıkları zaman avlanır. Av için büyük oranda enerji harcar. Onlar doğanın kanunlarına uygun hareket eder. Otçul hayvanlar da sürekli besin peşinde hareket ederler.

·        Piza siparişi veren kişi acaba kaç kalori harcayabilir?

·        Önce acıkmalı, ardından enerji harcanmalı ve besine bu yolla ulaşılmalıdır. Doğal olanı budur.

·        Modern yaşamında insan besin maddelerine kolay ulaşıyor. Ancak karşılığında yeterli enerjiyi harcamıyor.

·        Sadece düzenli spor ile pek çok hastalığın önüne geçilebilir.

·        Düzenli spor; allostaz’ı önler, beyin ön bölgesini “parlatır”.

·        Hasta olma sorumluluğu hastaya ait olduğuna göre, sağlığını kazanmak isteyen kişi mutlaka sorumluluk bilinciyle düzenli spor yapmalıdır.

·        Spor yapamayacak durumda olanlar, spor yapmadıkları için bu duruma gelmişlerdir. Ancak her duruma uygun bir spor etkinliği vardır.

 

Beyin ön bölgesinin çalışma özelliklerinin belirlenmesi

·        Yerleşmiş tedavi biçimleri, nedene değil sonuca göre uygulanır ve beynin hastalık oluşturucu etkisi gözardı edilir.

·        Bu nedenle halen uygulanmakta olan tedavi yöntemlerinde beyin ön bölgesinin çalışma özelliklerini güçlendirmek için kullanılan bir yöntem yoktur.

·        Beyin ön bölgesini değerlendirebilmek için önce çalışma özelliklerini görmek gerekir.

·        Uygulanabilecek en pratik yöntem QEEG’dir.

·        EEG ile kaydedilen beyin dalgaları bir program ile analiz edilir.

·        Beyin dalgaları, aynı yaşta olan ve hastalığı olmayan normal verilerle karşılaştırılır.

·        Sonuçta, normalden ne kadar sapma olduğu rapor edilir.

 

Beyin ön bölgesinin çalışma özelliklerinin düzeltilmesi

·        Nöroterapi, ABD başta olmak üzere bir çok ülkede kullanılan bir yöntemdir.

·        Amaç, QEEG ile saptanan anormalliklerin düzeltilmesidir.

·        Yöntem halen nöroloji ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde uygulanıyor.

·        Yale, Harvard, Stanford gibi üniversitelerde tamamlayıcı tıp ünitelerinde kullanılıyor.

·        Ülkemizde tamamlayıcı tıp üniteleri üniversite ve özel hastanelerde henüz bulunmuyor.

 

Nöroterapi

·        QEEG’de görülen anormallikler, beynin kendi çalışma düzeninde kullanmış olduğu feedback (geribildirim) yöntemini kullanılarak düzeltilmesi amaçlanır.

·        Ağrısız, yan etkisi olmayan yöntem ortalama 30 dk. süren seanslar halinde verilir.

·        Seans sayısı haftada en az 4, günde en çok 2’dir.

·        40 seans sonra QEEG ile gelişmeler takip edilir.

·        Seans sayısı hastanın beyin çalışma özelliklerine göre değişkenlik gösterir.

·        Beyinden kaynaklanan kulak çınlaması, baş ağrısı gibi yakınmalar nedeniyle nöroterapi alan kişilerin, bunlarla birlikte olan kan şeker yüksekliğinin, kan basıncı ve kolesterol değerlerinin de normale düştüğü görülüyor.

·        Nöroterapi ile düzelen beyin çalışma özellikleri sonucu vücudun daha etkili kontrolü sağlanıyor ve beyin strese karşı direnci arttırılıyor.

·        Henüz uygulamalarda, ilaçla tedaviyi tek yöntem olarak kabul eden tıbbi anlayışın yanında tamamlayıcı gibi görünse de beynin önemini idrak eden hekimler için gelecekte vazgeçilmez bir tedavi yöntemi olacağı beklenmektedir.

·        Nöroterapi yönteminin amacı beyin çalışma özelliklerini normalleştirebilmektir.

·        Nöroterapi ABD gibi gelişmiş batılı ülkelerde alternatif bir tedavi yöntemi olup güncel tıbbi tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen hastalar için önerilmektedir.

 

İlaç tedavileri

·        Kanser dahil olmak üzere kronik hastalıkların çoğunun temeli allostaz mekanizmasına dayanır.

·        İlaçlar, allostaz üzerine etkili olacaksa kullanılmalıdır.

·        Kolesterol düşürücü ilaçların allostaz üzerine olumlu etkisi yoktur.

·        Tansiyon düşürücü kimi ilaçlar allostaz üzerine olumlu etki gösterir.

·        İlaçlar vücutta birikim göstermemelidir.

·        Vücudun normal çalışma biçimini değiştiren ilaçlar dolaylı olarak allostaz’ı arttırırlar.

·        Doğal haliyle kullanılan ilaçların allostaz üzerine olumlu etkileri vardır.

 

Allostaz tedavisinde kullanılan doğal ilaçlar

·        Bu tür ilaçlar hızlı etki göstermezler.

·        Uzun süreli, beslenme desteği olarak alınmaları gerekir.

·        Kolesterol düşürücüler başta olmak üzere çoğu ilacın hücresel enerji metabolizmasına olumsuz etkileri vardır. Yaşlanma ile birlikte doğal olarak zayıflayan bu hücresel özellik, ilaçlarla daha da hızlanır.

·        Hücresel enerji metabolizması, dokuların temel yapı birimi olan hücrelerin varlıklarını sürdürmelerini sağlayan temel mekanizmadır.

·        Coenzym-Q10 hücresel enerji metabolizması için gerekli bir maddedir. Dozu, kişiye uygun ayarlanmalıdır. Örneğin kolesterol düşürücü ilaç kullananlar günde 3 kez 100’er mg tabletlerden almalıdır. İlaç kullanmayanlar için daha düşük dozlar uygundur.

·        Yağda eriyen A,D,E ve K vitaminleri doktor kontrolünde alınmalıdır.

·        Suda eriyen B,C vitaminleri allostaz için düzeltici etkiye sahiptir.

·        C vitamininin vücutta kalış süresi 1 saattir. Bu nedenle günde 5-8 kez 1 çay bardağı taze sıkılmış limon suyu ya da zaman ayarlı olan tabletleri kullanılabilir (time).

·        Hayvanlar çoğunlukla kendi C vitaminlerini kendileri üretir. Damar yapısını koruyucu özelliktedir. İnsanlarda C vitamini üretimi yoktur. Dışarıdan ve sık almak gerekir.

·        Menapoz sonrası östrojenin (kadınlık hormonu) azalması nedeniyle dışarıdan alınan kalsiyum kemik içine girmekte zorlanır. Bozulmuş olan damarları tıkar, beyinde, eklemlerde birikir. Kireçlenme denen olayın nedeni budur.

·        Kalsiyumun kemik içine girmesi için birlikte D vitamini de alınması gerekir. Ayrıca kemik yapısında kalsiyum, magnezyum ve bor ile belli bir oranda bulunur. O nedenle magnezyum alımı çok önemlidir.

·        Magnesyum, alınan kalsiyumun en az yarısı kadar olmalıdır. Eşit olması idealdir. İçilen sularda magnezyum-kalsiyum oranı önemlidir.

·        Magnezyum oksit, ilaç olarak barsaklardan emilimi çok azdır. Alınacak ise diğer bileşimleri alınmalıdır.

·        Güneş, doğal D vitamini kaynağıdır. Her gün ortalama yarım saat güneşlenilmelidir. Güneş ışığı, arada pencere vb. olmadan,  doğrudan alınmalıdır.

·        Kışın D vitamini tabletleri alınabilir. Ancak kalsiyumla alınacak ise mutlaka hekime danışılmalıdır.

·        Krom(chromium), kan şekeri kontrolü sağlar. HDL kolesterol’ü arttırır.

·        Balık yağı doğanın gerçek bir mucizesidir. Ancak içlerinde ağır metal olma endişesiyle, soğuk deniz sularında üretilen balıklardan elde edilen balık yağları tercih edilmelidir.

 

* Dr Güçlü Ildız  Nöroloji Uzmanı

 

 
  Bugün 1057049 ziyaretçi buradaydı! Siteme Hoş Geldiniz Adil Durusu

ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 
 
Siteme Hoş Geldiniz Adil Durusu SAĞLIK VE HUZUR DOLU NİCE GÜNLERE......
Kapadokya Eğlence Merkezi Başvuru Kaynakları Başvuru Kaynakları Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! ÜRGÜP Esbelli Mahallesi Butik otelleri  Create FREE graphics at FlamingText.com

Image by FlamingText.com Check Out My Rank On PRTracking.com!