BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA ÜRETKENDİR, PAYLAŞILMAYAN BİLGİ BATAKLIKTAKİ HAZİNE GİBİDİR.
Siteme Hoş Geldiniz Adil DURUSU
   
  SİTEME HOŞ GELDİNİZ Adil DURUSU
  Çağrı (Türkmeneli'nden)
 

ÇAĞRI

 

Oğuzam

Türk menem…

Bayatlardan Türkmenem…

Damarlarındaki asil kan

Aslına çektiğin ırk menem…

Yaprağın asılı dallar,

Gövdeni taşıyan kök menem…

Yolunu gözleyen yar

Aşkınla çarpan ürek menem…

Can içre canan bilmişem gavim gardaş, nerdesen…

 

Yedi koldan,

Yirmidört boydan gelmişem Orta Asyadan…

Yayından fırlayan ok

Huduttan hududa atılan mızrak

Deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem…

Az gitmişem, uz gitmişem

Dere tepe düz gitmişem…

Kuş uçmaz kervan geçmez dağları

Göçebe adımlarla gezmişem…

Irağı yakın, yurdumu Irak eylemişem…

Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları

Kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem…

Kızgın tohumlar serpmişem,

Emek vermişem,

Aşa getirmişem…

Türk illerine haber salmışam gavim gardaş, nerdesen…

 

Selçuklu şah-ı sultanlarım adım atmış otağıma

Kapıda karşılamışam civan mert erlerimi

Başım gözüne üstüne berhudar ağırlamışam…

Musul’da Zengiler

Kerkük’te Kıpçaklar

Erbil’de Beg Teginliler

Yiğit yatağı Atabegler kurmuşam

Dokuz başlı tuğlar aparmışam yad ellere

Türk’ün adını âlemlere duyurmuşam…

Bayındır Kızanı torunlarımı kucaklamışam

Bahar coşkusu Akkoyunlar gibi ovalara yayılmışam…

Sultan Cined’in emaneti

Şah İsmailimle pişirmişem ham yanlarımı

Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam…

Genç Osmanlıyla açmışam Bağdat’ın kapısını

Cahiliye devrini hepten kapatmışam…

Dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları

Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi

Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam…

Derin hülyalara dalmışam gavim gardaş, nerdesen…

 

Ne zaman ki

Türk birliğine diş bilemiş düşman

Çapraz fişek silahıma davranmışam…

Zırnık ödün vermemişem haa sevgimden

Korkmamışam heç

Ölümleri kuşanmışam…

 

 

Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine

Sarıkamış harekâtına katılmışam…

Buz kesmiş yüreğim Allah-u Ekber Dağlarında

Katmer katmer kefensiz donmuşam…

 

 

Çanakkale’de etten duvar olmuşam

Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil

Bir adım geçirmemişem gâvuru öteye

Üst üste cansız yığılmışam…

 

Nasıl ki

Harb-i cihanlarla zayıflamışam

Güçten kudretten düşmüşem heyhat

Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları

Hemhal manda manda paylaşılmışam…

 

 

Öyle ki

Et ve tırnak misali ayrılmışam

Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu’dan

Yılanlar tıslamış

Köpekler hırlamış ardımdan,

Sahipsiz kalmışam gavim gardaş,nerdesen…

 

Lord planları tayin etmiş kaderimi

Misak-i milli sınırlar dışına çıkarılmışam…

İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen

Tekme tokat yerlere yatırılmışam…

Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı

Çöl develerinin hörgücüne tepe taklak asılmışam…

 

 

Türk menem demişem

Türkçe söylemişem

Eskiyaka’da kurşunlara dizilmişem…

Emeğimin hakkını istemişem

Gavurbağ’da linç edilmişem…

Adalet beklemişem

İplere gerilmişem…

Eşitlik yeğlemişem,

Zab suyu kana bulanmış

Altunköprü’de ekin gibi biçilmişem…

El insaf vicdan dilemişem

Zindanlara sürülmüşem…

Çığlıklarım katlimin sâlası

Diri diri gömülmüşem gavim gardaş, nerdesen…

 

Duy hele

Kimliğim değiştirilmiş

El-Temim olmuş Türkmen Kerkük

Hafızalardan kazınmışam…

Baas Baas bağırmışlar partizanca

Kin kusmuşlar yüzüm barabarı,

Evimden yurdumdan göçe zorlanmışam…

 

 

 

Kollarım kırılmış omuzlarımdan

İşkencelerle yoğrulmuşam…

Gözlerim kan çanağı

Fincan fincan oyulmuşam…

Ölmem yetmemiş kâfire

İp sarılmış cesedime

Sokaklarda dolaştırılmışam…

Cıncık gibi ortalığa saçılmış cism-i bedenim

Lime lime dağılmışam gavim gardaş, nerdesen…

 

Beterin beteri var…

Biri getmiş, ötekiler gelmiş…

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam…

Mavzerler çevrilmiş üzerime

Tetiklere sarılmış Puştlar

Merhamet beklerken, zulüm bulmuşam…

Böyük devletlerin böyük oyunu

Yok etmek Türk’ün soyunu

Çoraplar örülmüş

Çuvallar geçirilmiş başıma

Aslanım; kediye boğulmuşam…

 

Okumak yazmak yok…

Dilim damağıma bağlanmış

Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak…

Başın kaldırıp bakmak

Gözün ucuyla süzmek ne cüret…

Elim ayağıma dolanmış

Oturmam, yürümem, gezmem yasak…

Taş kesilmişem gavim gardaş, nerdesen…

 

Di gah gel…

Di gel ölem di gel…

Adına gurban olam di gel…

Alnına kanım çalam di gel…

Bayrağım göğün mavi gülü, ay yıldızım sen…

Yurdum Türkmen eli, can özüm sen…

Soyum sopum Türkoğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen…

Oy men ölmüşem gavim gardaş, nerdesen !!!

 
  Bugün 1057377 ziyaretçi buradaydı! Siteme Hoş Geldiniz Adil Durusu

ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 
 
Siteme Hoş Geldiniz Adil Durusu SAĞLIK VE HUZUR DOLU NİCE GÜNLERE......
Kapadokya Eğlence Merkezi Başvuru Kaynakları Başvuru Kaynakları Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! ÜRGÜP Esbelli Mahallesi Butik otelleri  Create FREE graphics at FlamingText.com

Image by FlamingText.com Check  Out My Rank On PRTracking.com!